Advisering vastgoed

Vastgoed vormt het grootste deel van ons kapitaal. Of we het nu gebruiken voor wonen, het realiseren van een eigen onderneming of als investering. Maar hoe benutten we ons vastgoed optimaal? Hoe vind je dat ene pand waar jij jouw visie kan realiseren?

Uw aankoopmakelaar helpt u vaak al ver op weg, maar wanneer het complexer wordt is extra advisering wenselijk. Ruimte in Advies staat u bij in het analyseren en/of herontwikkelen van uw bestaande vastgoedportefeuille. Daarnaast adviseren wij u bij het uitbreiden van uw vastgoedportefeuille. Vaak gaat een hele zoektocht vooraf. Samen met u brengen we key-factoren zoals locatie, prijs, onderhoudsstaat en verbouw- en gebruiksmogelijkheden in kaart.

Ruimte in Advies heeft voor een stichting, met als doelstelling opvang van honden van mensen met een tijdelijke psychische aandoening, diverse woningen in het buitengebied onderzocht. Hierbij hebben onze adviseurs gezocht naar mogelijkheden om bij deze woningen een hondenopvang te realiseren. Deze analyse is uitgevoerd in samenwerking met de aankoopmakelaar.  

Tevens kunt u Ruimte in Advies benaderen voor advisering om uw vastgoed goed te positioneren op de vastgoedmarkt.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

  • Analyse vastgoedportefeuille en potentieel te verwerven vastgoed
  • Afstemming key-factoren met de aankoopmakelaar
  • Herontwikkeling vastgoed
  • In kaart brengen van de te doorlopen stappen na verwerving (omgevingsvergunning, bestemmingsplan)
  • Indien u overgaat tot aankoop kan Ruimte in Advies u ondersteunen bij de aanvraag omgevingsvergunning en/of wijziging bestemmingsplan