Omgevingswet

Algemeen

Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treden. Deze wet is een samenvoeging van vele bestaande wetten. Ze bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dit betekent dat ruimtelijke plannen op een andere manier zullen worden beoordeeld en getoetst. De traditionele bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan. Daarnaast zullen de structuurvisies worden vervangen door een omgevingsvisie.

Gemeenten zijn al druk bezig om zich deze nieuwe manier van werken eigen te maken. De gemeente zal vanuit een filosofie ‘wat kan, in plaats van wat moet’ naar ruimtelijke initiatieven gaan kijken. De verschillende disciplines binnen een gemeentelijke organisatie zullen als collectief naar een plan moeten kijken en zodanig ‘aan de knoppen draaien’ waardoor de uitvoering mogelijk wordt. 

Nog veel werk te verzetten

Gemeenten hebben vaak nog veel werk te verzetten voor de implementatie van de Omgevingswet vanaf januari 2022. De Wet brengt veel veranderingen met zich mee, zowel procedureel als cultureel. Vooral gemeenten moeten haar organisatie rigoureus veranderen. Daarnaast dienen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan ook vorm te worden gegeven? Hoe gaan we dat doen? Hebben we kwantitatief en kwalitatief voldoende medewerking binnen de organisatie? Ruimte in Advies adviseert overheden organisatiebreed omtrent de implementatie van de Omgevingswet.

Veelgestelde vragen waar Ruimte in Advies u en/of uw organisatie onder andere in kan ondersteunen zijn:

  • Hoe brengen we de cultuurverandering welke de Omgevingswet verlangt tot stand?
  • Hoe gaat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) er uitzien?
  • Welke stappen moet ik nemen in voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet?
  • Welke verordeningen worden verweven in het Omgevingsplan? En welke niet?
  • Wat verandert er procedureel met de invoering van de Omgevingswet?
  • Hoe geven we invulling aan de benodigde nieuwe manier van werken welke de Omgevingswet met zich mee brengt?
  • Op welke manier geeft de gemeente invulling aan de participatie?
  • Hoe benut ik de flexibiliteit welke de Omgevingswet biedt effectief?

Werken met de Omgevingswet!

Ook voor de initiatiefnemer van een ruimtelijk project verandert er een en ander. Zo is het belangrijk om in een vroeg stadium de omgeving te raadplegen bij een plan. Dit creëert draagkracht en verkleint de kans op zienswijzen in een later stadium.

Ruimte in Advies kan  u ondersteunen op het gebied van de Omgevingswet. Zo kunnen wij samen met gemeenten de Omgevingsvisie en/of het Omgevingsplan opstellen. Dit wil zeggen het begeleiden van het proces alsook het schrijven van het plan zelf. Voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten kunnen wij het proces begeleiden van principeverzoek tot aan afgifte omgevingsvergunning. Daarnaast kunnen wij de ruimtelijke onderbouwing opstellen voor u die gepaard gaat met de aanvraag omgevingsvergunning of de bestemmingsplanwijziging.