Particulieren

Als inwoner van uw gemeente kunt u op twee manieren in aanraking komen met ruimtelijke procedures.

1. U bent zelf iniatiefnemer tot een verbouwing van uw woning/bedrijf aan huis en u bent verplicht zich te verdiepen in alle eisen van de gemeente.

2. Of u wordt benadeeld als bewoner door een bouwplan in uw buurt.

In beide gevallen krijgt u te maken met ingewikkelde procedures en moet u de juiste toon en kennis inzetten om medewerking van de gemeente te ontvangen of om uw zienswijze kenbaar te maken.

_omgevingsrecht_bestemmingsplan_omgevingsvergunning_bouwbesluit_omgevingswet

Ruimte in Advies kan u persoonlijk begeleiden om te zorgen dat u niet verdwaald raakt in alle regels. Wij leggen u helder uit welke kansen u heeft. Een adviseur treedt namens u op bij de gemeente en begeleidt eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.