Projectleiderschap

Kent u dat?

Een aanvrager dient een projectaanvraag in. De aanvraag is groot van omvang en al snel blijkt dat veel disciplines, zowel binnen als buiten uw organisatie, betrokken dienen te worden. Binnen uw organisatie ontbreekt de capaciteit om een ruimtelijk vraagstuk van deze omvang af te handelen. Uw teamleden hebben hun werkuren hard nodig voor de ‘going concern’-werkzaamheden. Voor ons bij Ruimte in Advies komen deze knelpunten ons bekend voor. Of het nu gaat om het woningbouwproject of de herinrichting van de centrumomgeving. Dit soort projecten vragen veel van uw teamleden, waardoor de reguliere werkzaamheden soms in het nauw dreigen te raken. Om dit te voorkomen kan Ruimte in Advies een projectleider leveren om de belasting voor uw organisatie te verlichten. Zo wordt het project goed gecoördineerd en blijven ook de reguliere werkzaamheden op het gewenste kwaliteitsniveau.

Ruimte in Advies biedt u de projectleider die noodzakelijk is voor het begeleiden van dat nieuwe (ruimtelijk) project zonder dat hij of zij los van uw team opereert. De projectleider draagt namelijk ook zorg voor een goede overname van het project door uw medewerkers. Geen korte termijnvisie en snel scoren, maar een gedegen aanpak met oog voor de toekomst.

Projecten zoals een gebiedsontwikkeling, woningbouwproject, de inrichting van een bedrijventerrein of winkelcentrum leiden wij graag voor u! Interesse in onze expertise in projectleiderschap in Ruimtelijke Ordening? De best passende oplossing vinden we samen, wij gaan daarom graag met u het gesprek aan om de geschikte aanpak vast te stellen voor uw organisatie. 

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Ruimte in Advies biedt projectleiderschap om de capaciteit een ruimtelijk vraagstuk in uw organisatie op te vangen. U kunt hierbij denken aan:

  • Gebiedsontwikkeling
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan
  • Woningbouwproject
  • Inrichting bedrijventerrein

Wilt u meer weten over wat Ruimte in Advies voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.