Detachering

Als overheid wilt u uw aanvragen, projecten en bestuurlijke wensen binnen de afgesproken termijnen afhandelen en is een achterstand daarin erg moeilijk weg te werken. Ruimte in Advies helpt u om deze situatie te voorkomen of indien nodig het achterstallige werk weg te werken. Onze medewerkers zijn inzetbaar bij uw gemeente, waterschap, provincie of het Rijk.

Wij bieden tijdelijke vervanging van een zieke collega, tijdens zwangerschapsverlof, als een sabbatical wordt gewenst of als het werk simpelweg even over de rand van de emmer ‘klotst’. Zeker met de invoering van de nieuwe Omgevingswet komen er veel (tijdelijke) taken bij binnen uw team Ruimtelijke Ordening. Ruimte in Advies kan u ondersteunen bij het implementeren van deze wet of zelf het hele proces uit handen nemen. Wilt u dit proces door uw vaste medewerkers laten uitvoeren? Dan vangen onze werknemers de reguliere werkzaamheden Ruimtelijke Ordening op zodat, zodat uw vaste medewerkers voldoende tijd vrij kunnen maken voor de implementatie van de Omgevingswet.

Niet alleen op het gebied van uitvoering, zoals het verlenen van vergunningen en het begeleiden van bestemmingsplanprocedures, maar ook voor het oppakken van beleidswerkzaamheden beschikt Ruimte in Advies over ruime expertise in Omgevingsrecht. Denk hierbij onder andere aan het opstellen van een Omgevingsvisie, maar ook beleidsstukken zoals toerismebeleid of beleidsregels voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ruimte in Advies beschikt over de benodigde kennis om antwoord te geven op (beleids)vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om uw manager tijdelijk te vervangen.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Heeft u extra capaciteit nodig om uw team draaiende te houden? Een greep uit de expertises van Ruimte in Advies:

  • Bestemmingsplanbegeleiding
  • Wabo-casemanagement
  • Plantoetsing en afhandelen principeverzoeken
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Teammanagement
  • Recreatie & Toerisme
  • APV-vergunningverlening
  • Grondzaken
  • VTH

Benieuwd of wij u kunnen helpen met de tijdelijk noodzakelijke aanvulling van uw personeelscapaciteit? Wij gaan graag met u het gesprek aan om te zoeken naar de beste oplossing voor u en uw organisatie.