Cursussen en opleidingen

Ruimte in Advies heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijk bestuursrecht en algemene bestuursrechtelijke zaken. Kennis van actuele wet- en regelgeving is voor Ruimte in Advies een vanzelfsprekendheid. Wij delen graag onze kennis en expertise met anderen via cursussen, presentaties en workshops die geheel op maat en op iedere gewenste locatie worden aangeboden.

Een greep uit het opleidingsaanbod van Ruimte in Advies:
  • Nieuwe Omgevingswet (cursus of presentatie)
  • Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (cursus of presentatie)
  • Wro – Wet ruimtelijke ordening (cursus of presentatie)
  • Algemene juridische zaken (cursus of presentatie)
  • Handhaving (cursus of presentatie)
  • Planschade (cursus of presentatie)
  • Publieksbalie Ruimtelijke Ordening (cursus)
  • APV – Algemene Plaatselijke Verordening (cursus of workshop)
  • Awb – Algemene wet bestuursrecht (cursus of workshop)
  • Politieke sensitiviteit
Presentaties

Een presentatie informeert uw medewerkers kort en bondig over een bepaald onderwerp op het gebied van ruimtelijke ordening of planschade. Bijvoorbeeld om basiskennis over een bepaald onderwerp te vergaren, of om passief aanwezige kennis op te frissen. Een presentatie van Ruimte in Advies duurt een uur.

Workshops

Een workshop is een sessie van drie of vier uur. Uw medewerkers gaan op een actieve manier aan de slag met een onderwerp. Het doen staat tijdens een workshop centraal. Afhankelijk van het gekozen onderwerp voor uw workshop gaan we aan de slag met toetsing van een omgevingsvergunning of bestemmingsplan, maar casusbehandeling in het kader van handhaving of algemene juridische zaken behoort ook tot de mogelijkheden.

Nieuwe wet- en regelgeving

Maar al te vaak wordt onderschat hoe gecompliceerd het implementeren en toepassen van nieuwe wet- en regelgeving kan zijn. De invoering van de nieuwe Omgevingswet laat wederom zien hoe complex een dergelijke wijziging kan zijn. Het niet of niet voldoende informeren van de mensen die dagelijks met deze wet- en regelgeving te maken hebben, kan in de praktijk tot grote problemen leiden. Om dit te voorkomen verzorgt Ruimte in Advies opleidingen, cursussen en presentaties over de inhoud en toepassing van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.

Cursus of workshop op maat!

Hebt u hierboven niet precies gevonden wat u zocht? Ruimte in Advies gaat graag met u in gesprek en creëert vervolgens een cursus, workshop of presentatie die geheel op uw wensen en doelen is afgestemd.