Ons Team

Eveline Engels
Algemeen manager

Zij heeft Ruimte in Advies opgericht, omdat zij een lacune zag tussen enerzijds de (bouw)initiatiefnemer die zich niet begrepen voelt door de overheid. Anderzijds kan gesteld worden dat ambtenaren heel hard werken en daardoor niet goed kunnen inschatten wat diezelfde initiatiefnemer wel of niet weet. Eveline zorgt ervoor dat zowel zijzelf als haar medewerkers deels bij overheden meedraaien zodat burgers en bedrijven optimaal geadviseerd en begeleid kunnen worden.

Wim Quaden
Manager Interne Bedrijfsvoering

Wim houdt zich binnen Ruimte in Advies o.a. bezig met de interne bedrijfsvoering, financieel management, HRM en procesmanagement.

Linkedin
Dirk Smolenaars
Manager Planologie

Dirk heeft Planologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Inmiddels is Dirk manager planologie bij Ruimte in Advies en begeleidt hij zijn collega's bij planologische aangelegenheden.

Mathijs Kleinjans
Manager Bestuursadvisering

Mathijs is werkzaam als beleidsadviseur Omgevingsrecht en manager Bestuursadvisering. Na zijn deelname aan het tweejarig traineeship van Provincie Limburg 'RichtingZuid' is hij bij Ruimte in Advies in dienst gekomen. Binnen Ruimtelijke Ordening heeft hij ruime ervaring met thema's zoals het afhandelen van omgevingsvergunningen (projectafwijkingsbesluiten) en het beoordelen van bestemmingsplanwijzigingen.

Michèle Jaouni
Manager Juridische zaken

Michèle is na haar rechtenstudie bij een advocatenkantoor aan de slag gegaan en heeft vanwege haar opgebouwde generalistische kennis, een meerwaarde voor Ruimte in Advies op het algemeen juridisch werkvlak. Zij is binnen Ruimte in Advies manager Juridische Zaken en senior juridisch adviseur.

Tom Dragstra
Accountmanager

Tom is accountmanager van Ruimte in Advies en houdt zich bezig met de acquisitie van het bedrijf. Hij is bijna fiscaal jurist en politiek actief binnen Parkstad.

Hans Klerks
Adviseur ruimtelijke ordening

Hans is vanaf mei 2017 werkzaam bij Ruimte in Advies. Hans is een echte analist. Processen en escalaties bestuderen om op basis van nader onderzoek met een advies te komen. Dit heeft hij tijdens zijn studie veelvuldig gedaan. Daarnaast heeft hij relevante kennis en kunde op gedaan middels verschillende stages. De werkzaamheden van Hans bestaan o.a. uit bouwplantoetsing, begeleiden bestemmingsplannen, schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en het ondersteunen van verschillende projecten.

Donny Hegger
Planoloog

Donny is afgestudeerd sociaal geograaf met specialisatie planologie. Hij adviseert burgers, bedrijven en gemeenten over omgevingsvraagstukken die veelal integraal opgepakt moeten worden.

Danthe Pijls
Juridisch adviseur

Danthe is begonnen bij Ruimte in Advies als stagiaire via Zuyd Hogeschool Hbo-Rechten. Zij heeft onderzoek gedaan naar in hoeverre de Omgevingswet handvatten gaat bieden, om willekeur in het afhandelen van planschadeclaims in relatie tot de hoogte van het normaal maatschappelijk risico tegen te gaan. Na haar stageperiode is Danthe in dienst getreden bij Ruimte in Advies als Juridisch Adviseur.

Joep Niessen
Planoloog

Joep is sinds januari 2019 werkzaam als planoloog bij Ruimte in Advies. Vanaf 2019 heeft hij diverse RO-gerelateerde functies bekleed bij diverse gemeenten, waaronder beleidsmedewerker RO, juridisch planologisch medewerker en medewerker Vergunningen en Grondzaken. Hierdoor heeft hij binnen de ruimtelijke ordening inmiddels de nodige werkervaring opgedaan, zoals het begeleiden van bestemmingsplanprocedures, het opstellen van collegevoorstellen en raadsvoorstellen, het opstellen van anterieure overeenkomsten, RO-advisering bij Wabo-aanvragen bij afwijkingen van het bestemmingsplan en het onderhouden van contacten met burgers, adviseurs en bestuurders.

Merle van Leusden - Brüning
Senior adviseur/bestuursadviseur

Merle is een ervaren bestuursadviseur en bij Ruimte in Advies werkzaam als senior adviseur omgevingsrecht. Haar ervaring en kunde van communicatie en bestuurlijke processen zet zij graag in bij interim- en projectmanagement, maar ook op gebied van burgerparticipatie binnen Ruimte in Advies.

Harald Breman
Juridisch adviseur

Harald is juridisch adviseur omgevingsrecht bij Ruimte in Advies en ondersteunt klanten bij ruimtelijke vraagstukken, zowel toetsend/procedureel als meer beleidsmatig. Zijn vrije tijd besteed hij aan klusjes in en rond het huis of sleutelt hij aan zijn scooter. Verder is hij regelmatig op het water te zien in zijn kano.

Mathijs van Mullekom
Planoloog

Mathijs is afgestudeerd planoloog en is enkele jaren werkzaam als beleidsmedewerker en vergunningverlener in het ruimtelijk domein. Zijn doel is om verschillende partijen bij elkaar te brengen en zo tot oplossingen te komen.

Anita Roes
Administratief medewerker

Anita is werkzaam als administratief medewerkster voor Ruimte in Advies. Zij houdt zich onder andere bezig met de urenregistratie van medewerkers en archivering. Tevens is Anita onze collega die u te woord zal staan wanneer u contact met Ruimte in Advies opneemt.

Marjon van Grimbergen
Administratief medewerker

Marjon is vervangend administratief medewerkster en voert daarnaast diverse ondersteunende taken binnen het bedrijf uit.

Ömer Tuncal
Bestuursadviseur

Ömer is afgestudeerd als bestuurskundige aan het Avans te ’s-Hertogenbosch. Hij heeft op het ruimtelijk domein enige ervaring opgedaan tijdens het afstuderen, maar wilt graag nieuwe ervaringen opdoen.

 

Sheryl Lousberg
Juridisch adviseur

Sheryl is binnen Ruimte in Advies werkzaam als juridisch adviseur. In 2019 heeft ze haar bachelor Rechtsgeleerdheid behaald aan Maastricht University. Op dit moment is zij bezig met het afronden van de master Strafrecht en volgt zij daarnaast de master Staats- en Bestuursrecht. 

Jules Janssen
Jurist

Jules is sinds april 2021 werkzaam bij Ruimte in Advies als juridisch adviseur. Hij bevindt zich in de afrondende fase van de Master Nederlands Recht: Algemeen Profiel, met een breed assortiment aan bestuurs- en privaatrechtvakken. Hij is voorheen werkzaam geweest bij een rechtswinkel en een huurteam en heeft zodoende ruime praktijkervaring, met name binnen het algemeen verbintenissenrecht en het (sociaal) huurrecht.

Liam Reumkens
Jurist
Ruud Zenden
Jurist