Ons Team

Eveline Engels

Zij heeft Ruimte in Advies opgericht, omdat zij een lacune zag tussen enerzijds de (bouw)initiatiefnemer die zich niet begrepen voelt door de overheid. Anderzijds kan gesteld worden dat ambtenaren heel hard werken en daardoor niet goed kunnen inschatten wat diezelfde initiatiefnemer wel of niet weet. Eveline zorgt ervoor dat zowel zijzelf als haar medewerkers deels bij overheden meedraaien zodat burgers en bedrijven optimaal geadviseerd en begeleid kunnen worden.

Wim Quaden

Wim Quaden is sinds 2016 partner van Ruimte in Advies. Wim houdt zich binnen Ruimte in Advies o.a. bezig met de interne bedrijfsvoering, financieel management, HRM en procesmanagement.

Linkedin
Nanda Wijnen

Nanda is afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en is als juriste aan de slag gegaan binnen het terrein van omgevingsrecht.
Ze heeft inmiddels een goede ervaring opgebouwd als adviseur omgevingsrecht.

Tom Dragstra

Tom is accountmanager van Ruimte in Advies en houdt zich bezig met de acquisitie van het bedrijf. Hij is bijna fiscaal jurist en politiek actief binnen Parkstad.

Dirk Smolenaars

Dirk heeft Planologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend is hij gestart als medewerker Ruimtelijke Ordening. Inmiddels is Dirk senior planoloog bij Ruimte in Advies en begeleidt hij zijn collega's bij lastige planologische aangelegenheden.

Mathijs Kleinjans

Mathijs is adviseur en beleidsmedewerker Omgevingsrecht. Hij heeft zijn Bachelor of Business Administration aan Zuyd Hogeschool behaald. Na deel te hebben genomen aan het tweejarig traineeship van Provincie Limburg 'RichtingZuid' is hij bij Ruimte in Advies in dienst gekomen. Bij Ruimte in Advies heeft hij meerdere beleidsdocumenten opgesteld en is hij een volwaardig adviseur en beleidsmedewerker Omgevingsrecht. Binnen Ruimtelijke Ordening heeft hij ruime ervaring met thema's zoals het afhandelen van omgevingsvergunningen (projectafwijkingsbesluiten) en het beoordelen van bestemmingsplanwijzigingen.

Michèle Jaouni

Michèle is na haar rechtenstudie bij een advocatenkantoor aan de slag gegaan en heeft vanwege haar opgebouwde generalistische kennis, een meerwaarde voor Ruimte in Advies op het algemeen juridisch werkvlak.

Hans Klerks

Hans is vanaf mei 2017 werkzaam bij Ruimte in Advies. Hans is een echte analist. Processen en escalaties bestuderen om op basis van nader onderzoek met een advies te komen. Dit heeft hij tijdens zijn studie veelvuldig gedaan. Daarnaast heeft hij relevante kennis en kunde op gedaan middels verschillende stages. De werkzaamheden van Hans bestaan o.a. uit bouwplantoetsing, begeleiden bestemmingsplannen, schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en het ondersteunen van verschillende projecten.

Claudine Wilms

Claudine heeft haar rechtenstudie gedaan aan de Universiteit van Maastricht. Vanuit haar kennis binnen het sociale domein is zij aan de slag binnen het bedrijfsgedeelte Sociaal in Advies. Daarnaast heeft zij stevige ervaring opgedaan in het WABO-casemanagement.

Donny Hegger

Donny is afgestudeerd sociaal geograaf met specialisatie planologie. Hij adviseert burgers, bedrijven en gemeenten over omgevingsvraagstukken die veelal integraal opgepakt moeten worden.

Iris Keustermans

Iris houdt zich bezig met de acquisitie binnen Ruimte in Advies. Daarnaast zij ook bezig met de afronding van haar master Rechtsgeleerd.

Danthe Pijls

Danthe is begonnen bij Ruimte in Advies als stagiaire via Zuyd Hogeschool Hbo-Rechten. Zij heeft onderzoek gedaan naar in hoeverre de Omgevingswet handvatten gaat bieden, om willekeur in het afhandelen van planschadeclaims in relatie tot de hoogte van het normaal maatschappelijk risico tegen te gaan. Na haar stageperiode is Danthe in dienst getreden bij Ruimte in Advies als Juridisch Adviseur.

Joep Niessen

Joep is afgestudeerd planoloog en houdt zich, naast inhoudelijke werkzaamheden, ook bezig met een deel acquisitie.

Elaine Kruijssen
Merle van Leusden - Brüning

Merle is een ervaren bestuursadviseur en bij Ruimte in Advies werkzaam als senior adviseur omgevingsrecht. Haar ervaring en kunde van communicatie en bestuurlijke processen zet zij graag in bij interim- en projectmanagement, maar ook op gebied van burgerparticipatie binnen Ruimte in Advies.

Yur Bartelink

Yur is binnen Ruimte in Advies werkzaam als juridisch adviseur. Hij heeft zijn studie HBO-rechten afgerond en is bijna afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht in de specialisatie staats- en bestuursrecht.

Mathijs van Mullekom

Mathijs is afgestudeerd planoloog en is enkele jaren werkzaam als beleidsmedewerker en vergunningverlener in het ruimtelijk domein. Zijn doel is om verschillende partijen bij elkaar te brengen en zo tot oplossingen te komen.

Anita Roes

Anita is werkzaam als administratief medewerkster voor Ruimte in Advies. Zij houdt zich onder andere bezig met de urenregistratie van medewerkers en archivering. Tevens is Anita onze collega die u te woord zal staan wanneer u contact met Ruimte in Advies opneemt.

Marjon van Grimbergen

Marjon is vervangend administratief medewerkster en voert daarnaast diverse ondersteunende taken binnen het bedrijf uit.

Milan Bos

Milan is sinds april 2020 werkzaam bij Ruimte in Advies. Recent heeft hij zijn master Nederlands Recht afgerond. In zijn vrije tijd voetbalt en reist hij graag.

Marnix Mohrmann

Marnix is afgestudeerd aan de Radboud universiteit als sociaal geograaf met de specialisatie grensoverschrijdende samenwerking en planologie. Hij is adviseur en beleidsmedewerker omgevingsrecht.

Roel van den Berg

Roel is sinds 1 september 2020 binnen Ruimte in Advies werkzaam als juridisch adviseur. Hij heeft in 2017 zijn HBO-Rechten diploma behaald en bevindt zich momenteel in de afrondende fase van de Master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.

Harald Breman

Harald is juridisch adviseur omgevingsrecht bij Ruimte in Advies en ondersteunt klanten bij ruimtelijke vraagstukken, zowel toetsend/procedureel als meer beleidsmatig. Zijn vrije tijd besteed hij aan klusjes in en rond het huis of sleutelt hij aan zijn scooter. Verder is hij regelmatig op het water te zien in zijn kano.