Ons bedrijf

Ruimte in Advies beschikt over een diversiteit aan adviseurs. De combinatie van juristen, sociaal geografen en planologen is al jaren een succes. In de ruimtelijke ordening gaat het om kaders en visie. De juristen hebben uitgebreide kennis van het bestuursrecht en begeleiden de juridische procedures voor u. De sociaal geografen en planologen zijn geïnteresseerd en betrokken bij de inrichting van het landschap en hebben kennis van ruimtelijke procedures. Deze samenstelling maakt Ruimte in Advies een meer dan compleet adviesbureau. Onze expertise reikt van vergunningsprocedures tot bestemmingsplanwijzigingen. We kennen de procedures van gemeenten, provincies en waterschappen als de onze. Hierdoor kunnen we zowel overheid als burgers en bedrijven kwalitatieve dienstverlening aanbieden.

Ruimte in Advies adviseert burgers, bedrijven en overheidsinstellingen bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijk bestuursrecht en algemene bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast geeft Ruimte in Advies cursussen, presentaties en workshops. Ruimte in Advies is dus meer dan een adviesbureau alleen.

De combinatie van juristen, sociaal geografen en planologen is al jaren een succes.

Ruimte-in-Advies-ruimtelijke-ordening-omgevingsrecht-omgevingswet-heerlen-best-omgevingsvergunning-jurdische-dienstverlening