Second opinion planschade

Stelt u zich voor dat omwonenden van uw bouwplan bij de gemeente een verzoek hebben ingediend tot vergoeding van planschade en dat een schadebeoordelingscommissie vervolgens een advies heeft uitgebracht. Op basis van dit advies neemt de gemeente een besluit omtrent uw verzoek om planschade. U hoeft dat advies in dat geval niet zomaar naast u neerleggen. Wat kunt u doen als u zich niet kunt vinden in het advies? Op basis van verschillende facetten kunt u bezwaar maken tegen het besluit op uw verzoek om planschade. Zo kunt u bezwaar maken tegen de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek, maar ook tegen de hoogte van de uit te keren planschade. Meer over het proces rondom planschade leest u op de pagina Planschade. Als u wilt weten hoe bezwaar- en beroepsprocedures verlopen kunt u daar meer over lezen op de pagina Zienswijze, bezwaar en beroep. U kunt Ruimte in Advies opdracht geven om de totstandkoming van het primaire advies onder de loep te nemen. Dit resulteert in een onafhankelijke en deskundige second opinion, die de grondslag vormt om van het primaire advies af te wijken. En dat is wel zo zorgvuldig!

Second opinion planschade

Naar aanleiding van uw verzoek om planschade heeft de gemeente een besluit genomen. Natuurlijk wilt u zeker weten dat dit besluit goed is onderbouwt en de hoogte van de uit te keren planschade recht doet aan uw situatie. De adviseurs van Ruimte in Advies kunnen de inhoudelijke stukken en daarbij gemaakte overwegingen beoordelen. Door onze second opinion heeft u meer zekerheid over de rechtmatigheid van het besluit op uw verzoek om planschade. Indien dit besluit niet volledig of zelfs onrechtmatig is kunt u de door ons uitgevoerde second opinion tevens gebruiken in uw bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Second opinion nadeelcompensatie

Naast planschade kunt u ook nadeel ervaren naar aanleiding van wijzigingen in uw fysieke omgeving. Denk hierbij aan wegwerkzaamheden. Doordat uw organisatie niet of minder goed bereikbaar is kunt u daar nadeel door ervaren. Net als bij planschade kunt u zicht hiervoor tot de gemeente richten voor uitkering van nadeelcompensatie. Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op uw verzoek wilt u zeker weten dat de afwegingen in deze procedure goed zijn gemaakt. Ruimte in advies kan een second opinion uitvoeren op het besluit omtrent nadeelcompensatie. Indien dit besluit niet volledig of zelfs onrechtmatig is kunt u de door ons uitgevoerde second opinion tevens gebruiken in uw bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Naar aanleiding van het besluit op uw verzoek om planschade kan Ruimte in Advies u bijstaan met:

  • Second opinion inhoudelijke beoordeling van uw verzoek om planschade en/of nadeelcompensatie
  • Second opinion met betrekking tot hoogte van uit te keren planschade en/of nadeelcompensatie
  • Indienen van bezwaar en/of beroep tegen besluit omtrent uw verzoek om planschade en/of nadeelcompensatie

Wilt u een second opinion in het besluit omtrent uw verzoek om planschade? Neem dan vrijblijvend contact op met Ruimte in Advies.