Projectbegeleiding

U heeft een plan om uw bedrijf te realiseren of uit te breiden, maar u weet niet of dit bestemmingsplan-technisch mogelijk is? Ruimte in Advies biedt u ondersteuning in de verschillende fases van uw project. U kunt bij ons terecht voor toetsing, advisering en uitvoering van uw project. Wat wij in de diverse fases precies voor u kunnen betekenen?

Toetsing

Wij kunnen voor u nagaan of uw initiatief past binnen het vigerende bestemmingsplan en de relevante wet- en regelgeving. Past uw initiatief niet volledig, dan werken wij de procedure uit om het passend te maken. Wij kunnen u hierin adviseren, maar ook de uitvoering van  de procedure van u overnemen. Of het nu gaat om een projectafwijkingsbesluit of een postzegelbestemmingsplan, Ruimte in Advies beschikt over de benodigde kennis om deze procedures soepel te laten verlopen.

Advisering

Blijkt uw plan echt niet te passen binnen het bestemmingsplan dan kunnen wij namens u optreden als gesprekspartner richting de gemeente. Veelal gebeurt dit nadat we gezamenlijk uit hebben gewerkt hoe het plan passend gemaakt kan worden. Hierbij kijken we naar wet- en regelgeving, maar ook gemeentelijk- en provinciaal beleid. Samen met u gaan we op zoek naar de beste route om uw bedrijfsplannen te realiseren.

Uitvoering

Blijkt er een nieuw bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing nodig te zijn om medewerking te kunnen verlenen aan uw initiatief? Ruimte in Advies kan dit voor u opstellen. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het doorlopen van de gehele procedure. Van het indienen van een principeverzoek tot het plegen van overleg met de gemeente en het begeleiden van de procedure.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Het liefst ziet u een soepele doorloop van uw project. Ruimte in Advies kan u hier in bijstaan.

  • Toetsing van uw initiatief aan bestemmingsplan en relevante wet- en regelgeving
  • Advisering route om uw plan passend te maken door middel van projectafwijkingsbesluit of bestemmingsplan 
  • Uitvoering van de te doorlopen route voor projectafwijkingsbesluit of bestemmingsplan

Ruimte in Advies kan uw project van begin tot einde begeleiden, voor u optreden als adviseur en contactpersoon richting de overheid en u wegwijs maken in het geheel aan wet- en regelgeving. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw ambities gerealiseerd worden.

Wilt u ondersteuning bij de realisatie van uw bouwplannen? Neem contact dan vrijblijvend contact op met Ruimte in Advies.