Makelaars

De vastgoedmarkt in Nederland gaat op en neer tussen hoog- en laagconjunctuur. In tijden van economische groei wilt u het maximaal haalbare rendement uit uw vastgoed halen. Als de economische groei tegen zit lijkt het verkopen van een uniek pand vaak een onmogelijk taak. Toch is er altijd een geschikte koper voor uw pand, mits uw vastgoed goed op de markt wordt gepositioneerd.  Panden bieden vaak veel méér mogelijkheden dan een makelaar mag aandragen. Wij maken de aanwezige kansen voor een pand inzichtelijk. Door een sterke uiteenzetting van ontwikkelmogelijkheden wordt de kans op verkoop aanzienlijk vergroot. Ruimte in Advies heeft ervaring met bestemmingsplanprocedures en het beoordelen van de mogelijkheden binnen vigerende bestemmingsplannen.

Werkwijze

Samen met u zoeken wij naar een ”Out of the Box” oplossing. Dit zal voor u leiden tot een heel nieuwe doelgroep aan potentiële kopers. Door de bestemmingsplanregels en gemeentelijk beleid uiteen te zetten krijgt u meer zicht op de kaders van het gebruik van uw pand. Samen zoeken we naar de meest aantrekkelijke invullingen van uw pand binnen deze kaders. Dit doen we door naast de kaders, ook te kijken naar de ligging van het vastgoed en de vastgoedmarkt. Waar is vraag naar? Waar ligt ontwikkelperspectief?

Door deze vragen te beantwoorden komen we samen tot een positionering van uw vastgoed om een nieuwe doelgroep aan potentiële kopers aan te spreken. Ruimte in Advies voert een grondige analyse uit op planologisch, juridisch en beleidsmatig gebied. De resultaten van deze analyse vatten we kort en bondig samen en presenteren we in een professioneel jasje, hiermee kunt u uw vastgoed stevig op de markt zetten.

Behaalde resultaten

Ruimte in Advies heeft voor ”Makelaardij van Oppen” onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een onverkoopbare boerderij te Merkelbeek. Vanwege een duidelijke vraag naar vloeroppervlakte in het verleden was de gehele boerderij in gebruik als bedrijf. Helaas was de vraag naar vloeroppervlak niet meer aanwezig en werd het pand te koop gezet. Na planologisch en beleidsmatig onderzoek door Ruimte in Advies bleek dat er meerdere functies konden worden toegevoegd. Zoals zorgwoningen, een B&B of een maatschappelijke functie zoals een praktijk voor huisartsen/fysiotherapie. Door dit onderzoek kon aan potentiële kopers meegegeven worden dat deze grote boerderij ook voor andere doeleinden geschikt is.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Heeft u zelf een pand dat niet goed in de markt ligt vanwege de grootte van het vloeroppervlak, onlogische indeling of ligging? Wilt u op zoek naar de verborgen mogelijkheden van uw vastgoed? Ruimte in Advies staat u bij met:

  • Analyse van de mogelijkheden van uw vastgoed
  • Uitvoeren marktanalyse voor toekomstige functies van uw vastgoed
  • In kaart brengen doelgroep(en) potentiële kopers

Neem dan contact op met Ruimte in Advies om precies te weten te komen wat allemaal mogelijk is en wie uw potentiële doelgroep is.